Medborgare! Björn F har ankrat upp i viken och mönstrat av — för gott.

Han förlorade en sista, hård kamp mot cancern och har nu lämnat oss.

Kom ihåg nuet,
allt går att ändra.
Ständig framåtrörelse!

En retsam och envis röst
har tystnat.
Minnet lever kvar en stund.

Några ytterligare ord från en poet som inspirerade Björn i livet och i eftertanken.

”Se hur jag sitter
som en uppdragen eka.
Här är jag lycklig.

Alléerna lunkar
i koppel av solstrålar.
Ropade någon?”

( utdrag ur Den stora gåtan, 2004 av Tomas Tranströmer)

Björns egna ord:

”Var med och upplev
framtiden.
En del får tur och
andra otur.

Framtiden kan inte
intecknas av någon.
Den bara kommer.”

GMY

Familjen

Gå gärna till
Fonus minnessida för Björn Fornander.
Där kan du:
Skriva ett minnesord
Skänka en gåva till Cancerfonden
Tända ett ljus
Hitta annan information

Medborgare ! Framtiden kan inte intecknas av någon.Den bara kommer.

Våra politiker tycks tro  att Sverige har obegränsade ekonomiska resurser, dvs skattepengar, att rumstera runt med för att lösa problemen i samhället.

Jag tänker skriva om invandringen, som är ett stort problem. Egentligen bara för att Sverige under 2013-2016 tagit emot en alltför stor mängd  invandrare. Femhundra invandrare kommer fortfarande hit varje vecka. Det kommer inte att hålla. Ingen vågar säga detta ännu.

Dock, all heder åt vår invandrarminister och inrikesministern. Dessa har förstått problemen tror jag. De har börjat att anpassa vår lagstiftning för att underlätta arbetet med invandringen hos våra myndigheter.

Det gäller ju bland annat, att skicka hem de människor, som har fått avslag på sin asylansökan. Många av dem lever illegalt och bedriver kriminell verksamhet och jobbar svart. Man får helt enkelt inte tag i dem. Detta kommer nu att underlättas genom ovan nämnd lagstiftning mm

Gråterskorna både manliga och kvinnliga samlar sig nu för att klaga. De vill inte förstå att var och en måste ta ansvar för sin egen situation. Sverige , som nation kan inte tycka synd om alla människor på  jorden. Sverige skall i första hand ta hand om de människor, som lever legalt  inom Sveriges gränser.

Detta kräver också att vi får ordning på de områden där vi har kriminell verksamhet och bilbränder mm, som till stor del beror på invandringen. Jag kommer att återkomma till detta.

Medborgare! Var med och upplev framtiden. En del får tur och andra får otur.

 

 

Björn F

Medborgare! Några råa synpunkter.

För det första: Vårt land är illa ute. På grund av en  okunnig regering och även riksdag för den delen, så har vi inte längre grepp om vår ekonomi. Vi har för höga utgifter i förhållande till skatteunderlaget. Vi lånar oerhört stora penningbelopp.

För det andra: På grund av ovanstående kan inte våra myndigheter sköta sina uppgifter. Jag tänker på migrationsverket,   socialstyrelsen , skolverket, Polisen mfl. Det blir stora vakanser mm.

För det tredje:Vi har erbjudit 318000 människor någon form av uppehållstillstånd i vårt land tiden 2013-2016. Dessutom, under vecka 33 sökte 535 personer asyl i Sverige. Det kommer ungefär lika många människor varje vecka. Hur skall detta sluta?

För det fjärde: Hur bemöts vi av alla dessa människor, om vi ser det i stort. Illa skulle jag vilja säga. Deras tacksamhet för vår hjälp och vänliga tillmötesgående är ringa. Vi bemöts med anlagda bränder, våldtäkter på kvinnor, mord på barn och vuxna, knarklangning mm. Det vill säga en grov kriminialitet

Vi måste ta tag i det som håller på att hända i vår kultur. Vi kan inte visa den flathet vi hittills visat.Förklara undantagstillstånd i besvärliga områden. Ta in militär personal (exvis hemvärn) att upprätthålla ordningen och hjälpa polisen, som är överbelastad. Kriminella skall utvisas eller fängslas. Minska på kravet av bevisb- ördan (jfr undantagstillstånd ). Föräldrar till invandrarbarn under 18 år skall upplysas om sina skyldigheter enligt förädlrabalken. Dagens invandring måste stoppas vi orkar inte mer.

Vi måste utreda huruvida vår tidigare statsminister Reinfeldt har brutit mot svensk grundlag när han tillät den här massiva invandringen tillsammans med miljöpartiet.  Är han skyldig skall han åtalas och straffas. En statsministers uppgift är att värna om i det här fallet det svenska folket i första hand.

Många svenska urinvånare har kommit i kläm på grund av den massiva invandringen. Det är pensionärer, skolbarn, sjuka, hemlösa och människor beroende av socialhjälp, bostadslösa, arbetslösa. Reinfeldt skall stå till svars för detta anser jag. Tillkommer att människors boendemiljö är på många håll förstörd på grund av vissa invandrares uppträdande.

Till sist: Jag har upplevt en mycket otrevlig sak i dagarna. Jag har fått en sommargranne (invandrare sannolikt islamist), som efter vårt  påpekande om  att allemansrätten inte gäller att plocka bär på privat tomt säger, att det bryr jag mig inte om. Vidare säger han, att snart har vi tagit över hela Sverige i alla fall. Något att fundera på, eller hur?

Medborgare! Vi står inför allvarliga avgöranden.