Medborgare! Några råa synpunkter.

För det första: Vårt land är illa ute. På grund av en  okunnig regering och även riksdag för den delen, så har vi inte längre grepp om vår ekonomi. Vi har för höga utgifter i förhållande till skatteunderlaget. Vi lånar oerhört stora penningbelopp.

För det andra: På grund av ovanstående kan inte våra myndigheter sköta sina uppgifter. Jag tänker på migrationsverket,scocialstyrelsen , skolverket, Polisen mfl. Det blir stora vakanser mm.

För det tredje:Vi har erbjudit 318000 människor någon form av uppehållstillstånd i vårt land tiden 2013-2016. Dessutom, under vecka 33 sökte 535 personer asyl i Sverige. Det kommer ungefär lika många människor varje vecka. Hur skall detta sluta?

För det fjärde: Hur bemöts vi av alla dessa människor, om vi ser det i stort. Illa skulle jag vilja säga. Deras tacksamhet för vår hjälp och vänliga tillmötesgående är ringa. Vi bemöts med anlagda bränder, våldtäkter på kvinnor, mord på barn och vuxna, knarklangning mm. Det vill säga en grov kriminialitet

Vi måste ta tag i det som håller på att hända i vår kultur. Vi kan inte visa den flathet vi hittills visat. Utan, förklara undantagstillstånd i besvärliga områden. Tag in militär personal (exvis hemvärn) att upprätthålla ordningen och hjälpa polisen, som är överbelastad. Kriminella skall utvisas eller fängslas. Minska på kravet av bevisbvörda (jfr undantagstillstånd ). Föräldrar till invandrarbarn under 18 år skall upplysas om sina skyldigheter enligt förädlrabalken. Dagens invandring måste stoppas vi orkar inte mer.

Vi måste utreda huruvida vår tidigare statsminister Reinfeldt har brutit mot svensk grundlag när han tillät den här massiva invandringen tillsammans med miljöpartiet.  Är han skyldig skall han åtalas och straffas. En statsministers uppgift är att värna om i det här fallet det svenska folket i första hand.

Många svenska urinvånare har kommit i kläm på grund av den massiva invandringen. Det är pensionärer, skolbarn, sjuka, hemlösa och människor beroende av scocialhjälp, bostadslösa, arbetslösa. Reinfeldt skall stå till svars för detta anser jag. Tillkommer att människors boendemiljö är på många håll förstörd på grund av vissa invandrares uppträdande.

Till sist: Jag har upplevt en mycket otrevlig sak i dagarna. Jag har fått en sommargranne (invandrare sannolikt islamist), som efter vårt  påpekande om  att allemansrätten inte gäller att plocka bär på privat tomt säger, att det bryr jag mig inte om. Vidare säger han, att snart har vi tagit över hela Sverige i alla fall. Något att fundera på, eller hur?

Medborgare! Vi står inför allvarliga avgöranden.

 

Hur svårt kan det vara? Medborgare.

 

SKRÄMMANDE OKUNNIGHET.

Det gäller vår, Sveriges. kultur. Forskare av olika slag, historiker, samhällsvetare vet inte vad vi har för kultur och sedvänjor, när de tillfrågas. Politiker och journalister är fullständigt historielösa. De till och med ifrågasätter vår nation. De vet inte hur Sverige blev till och blev svenskt det är synnerligen häpnadsväckande. Hur ska vi då kunna berätta detta för våra invandrare, som kommer från för oss främmande länder men sin kultur. De måste ju lära sig , om de skall leva här hos oss. Det där med mångkultur kan man kasta i soptunnan. Det är ett mycket missvisande begrepp dessutom flummigt.

De människor som bodde här i Norden för 1500 år sedan sammanslöts och bildade så småningom på 1200-talet Sverige. Danmark bildades på 800 -talet långt före Sverige. Norge och Finland tillhörde länge Danmark respektive Sverige.

I Norden hade vi som levde här i stort sätt gemensamt språk och vi hade gemensamma levnadsvanor dvs en gemensam kultur, svensk dansk ,norsk finsk. Sedan Sverige blev till har vi haft stridigheter med Danmark. Birger Jarl grundade vår nation på 1200-talet.

Vi har  inte varit erövrade av annan nation någonsin. Det är skälet till att vi egentligen inte har haft någon nationaldag. Nationaldagen  har nu bildats. Den syftar till när Gustav Vasa blev kung av Sveriges på 1500-talet. Sverige har en rik historia att studera. Folken som bodde i Norden bildade dock en nation på den plats där de levde , Sverige, Danmark och sedan Norge och Finland

Man skall veta att vi aldrig haft någon livegenskap.Ej heller en tillnärmesevis så utvecklad adelskultur som i övriga Europa med just bland annat livegenskap som följd och därmed förtryck av befolkningen.

Nu är det ju så att vi självklart alltid har tagit intryck av vad som hänt runt omkring i Europa. Vi har varit välkomnande till främmande människor och vi har anammat deras idéer vilket gör att vårt land hela tiden utvecklats till det bättre fram till dagens välfärdsstat.  En egenskap som varit viktig är vår kompromissvilja. Den härstammar närmast från bondesamhället , fria bönder måste komma överens om gemensamma intressen i jordbruket. Men kompromissviljan sträcker sig sannolikt tillbaka till vikingatiden med vår då rådande direktdemokrati. Man skulle komma överens på tinget för att slippa envig med dödlig utgång mellan de ätter som tvistade.

Genom Sveriges och övriga länders  i Norden agerande genom århundradena har det här blivit det bästa ,säkraste och tryggaste stället på jorden att bo ock leva i  vill jag påstå.

Jag har endast gjort en kort expose` över Sverige och våra grannländers  historia och kulturutveckling.

Men det räcker gott och väl för att beskriva den undermåliga kunskap om vår kultur och samhällsskick som riksdag, regering, medier och kultureliten ådagalägger i den offentliga debatten.

Kunskapen om vår kultur är utslagsgivande för vilket resultat vi vill ha när det gäller vår invandring

Våra invandrare måste lär sig vårt kulturarv och vårt sätt att leva och umgås om de vill leva Sverige.

Det hänger på DIG och ditt agerande medborgare.

Bli åtminstone förbannad . För det är jag.

Immigrationsfrågan igen. Medborgare !

 

Nu har det gått så långt i immigrationsfrågan, att vårt samhälle Sverige med vår värdegrund om hur vi vill ha det och hur vi vill leva håller på att rämna. Det finns stora grupper av de invandrare som vistas här, som inte visar någon som helst respekt för vad vi har skapat för samhälle. Ett samhälle där man inte brukar våld för att lösa olika frågor. Ett samhälle som tillåter olika religioner,men är sekulariserat. Ett samhälle där alla människor har ett lika värde. Ett samhälle där staten med bland annat lag reglerar det som är av gemensamt intresse för oss. Ett samhälle där staten har våldsmonopol. Ett samhälle där staten har laglig rätt att utkräva skatt för gemensamma verksamheter

Våra invandrare har tagits emot i vårt land med vänliget och respekt. Vi har inte gjort dem illa utan hjälpt dem efter vår förmåga och tillgängliga resurser. Hur lönas vi för detta? Jo  med upplopp, kriminalitet, stor förstörelse, grovt våld och mord i stora delar av vårt land.

Detta kan vi inte längre acceptera. Vår regering måste sluta prata och agera. Vi måste med andra ord ta i med hårdhanskarna och bestraffa våldsverkarna och de, som ligger bakom dem och bekostar det hela. Deras familjer måste ställas till svars om våldsverkarna är minderåriga, jfr föräldrabalken.

Det hela har gått så långt att nationens säkerhet är hotad  inifrån. Regeringen är skyldig att skydda sina medborgare. I annat fall får väl gemene man återta rätten att skydda sig själv. Det sista vore väldigt olyckligt om det måste ske.

Medborgare, läs även nedanstående och begrunda.

Övervaknings- och polisstat enda lösningen i invandrargetton

Björn Norström

KRÖNIKA Det som många av oss varnat för i åratal har nu blivit verklighet, migranter från muslimska tredje världen som bokstavligen skapar totalt kaos och anarki i invandrargetton där bilbränder och attacker mot räddningspersonal är vardagsmat. Denna utveckling är dock helt förväntad eftersom många migranter härstammar från geografiska områden, folkgrupper och kulturer där kaos och konflikt är normen. Enda lösningen för att stoppa detta är att skapa en övervaknings- och polisstat med nolltolerans i dessa områden.

 

Den destruktiva utvecklingen i förorterna är ingen överraskning utan helt förväntad. Många migranter från de länder Sverige öppnade gränserna för är vana vid såväl kaos och anarki som övervakningssamhälle och polisstat. Detta är för många enda samhällserfarenheten och därmed dessas normaltillstånd och förväntning. Det är alldeles för många migranter som inte har någon erfarenhet eller förståelse för hur man beter sig ansvarigt i en demokrati, och personansvaret som krävs vad gäller det egna beteende inom en civiliserad rättsstat. Återigen, massinvandringen från tredje världen är även i detta sammanhang fullständigt inkompatibel med Sveriges liberala samhällsmodell och svenska värderingar.

 

Anländer man från till exempel Syrien, Afghanistan eller Somalia har man naturligtvis varken kulturell eller social förståelse för hur man uppträder civiliserat inom en demokratisk rättsstat. Man vet sannolikt inte ens vad en demokratisk rättsstat betyder. Samtidigt, för att kasta bensin på elden, förväntas man heller inte i dagens Sverige som invandrare att agera acceptabelt eller anamma ett civiliserat beteende. Barbari tolereras av såväl politiker, myndigheter som media, vilket bara späder på de redan massiva problemen som invandring från muslimska tredje världen utgör.

Dialog, korvgrillning och allmän mesighet från samhällets sida ses i flera invandrade kulturer som en svaghet, vilket leder till avsaknad av respekt för polis och rättsväsendet och i slutändan för hela det svenska samhället. Inom vissa kulturer som rotar sig i Sverige anses aggressioner och våld vara styrka. Är man stark gäller våld. Är man svag gäller korvgrillning och dialog. Konflikt löses med våld, inte inom det civiliserade svenska regelverket enligt många invandrare baserat på deras kultur och livserfarenheter. Denna världsbild migrerar naturligtvis till Sverige med och växer fram där dessa kulturer rotar sig.

Svensk mesighet möter alltså invandrad aggressiv kultur. Det enda många migranter begriper är våld, våld och åter mer våld, där slutligen statens våldsmonopol måste användas med full kraft för att städa upp på gator och torg och rättssystemet delar ut kännbara straff och utvisning är en naturlig del av straffskalan. Just detta är många invandrare nämligen redan vana vid i deras ursprungsländer, att staten tar till massivt våld samt stenhård bestraffning för att lösa problem med befolkningens beteende.

Mänskliga rättigheter måste ibland inskränkas i syfte att återställa rättsstaten och civilsamhället när inget annat fungerar för att få bukt med eskalerande våld, kaos och anarki. Det finns en anledning till att Frankrike och Belgien efter terrordåden blev övervaknings- och polisstater där vissa friheter och rättigheter inskränktes. Muslimsk massinvandring leder till detta lär vi oss nu den hårda vägen. Det finns sannolikt en anledning utöver totalitära islam att flera muslimska länder är just totalitära övervaknings- och polisstater. Det verkar nämligen vara det enda alternativet till totalt kaos och konstanta inbördeskrig där vissa kulturer och religionsideologi råder.

Sverige ser USA som ett mångkulturellt paradis, så låt oss granska just USA om Sverige nu ska införa samma samhällsmodell och mångkulturella kaos. New York City torde dessutom vara paradexemplet. New York City hade länge massiva problem med mer eller mindre anarki och kaos på gator och torg, minus islam, där gatukriminalitet härjade precis överallt, inklusive organiserad kriminalitet som maffian och gäng låg bakom.

Rudy Giuliani blev borgmästare för staden 1993, vilket blev en brytpunkt. En av Giulianis absout första åtgärder var brottsbekämpning, att få bukt med kaoset och kriminaliteten. Omedelbart efter att han intog rollen som borgmästare implementerade han den sk. Broken Windows-teorin och nolltolerans, vilken kort och gott betyder massiv övervakning och polisnärvaro där människor arresterades och bestraffades för de allra minsta problem som till exempel fylla eller att urinera på gatan. Tanken var att om man tar itu med dessa småproblem så förebygger man samtidigt mer allvarlig kriminalitet. Giulianis åtgärder var mycket lyckade och kriminaliteten i New York City sjönk dramatiskt. Hela samhället samarbetade mot samma mål, politiker som polis och rättsväsende.

Resultatet syns än i dag överallt på gator och torg i New York City där massiv övervakning är normen genom kameror och polisnärvaro. Lägg därtill effekten av 9/11-terrorismen så har New York City omvandlats till en modern övervaknings- och polisstat. Denna utveckling har å ena sidan minskat risken att bli utsatt för gatukriminalitet och terrorism, men å andra sidan kraftigt inskränkt känslan av frihet då verkligheten är att man alltid övervakas av såväl kameror som polis var man än rör sig. Svenska invandrargetton måste sannolikt omvandlas till detsamma för att lösa problemen där.

Sveriges invandrargetton idag, där även islam rejält späder på problemen, är dessvärre ännu mer kaotiska än New York City var innan Giuliani kom till makten. Stefan Löfven är tyvärr heller ingen Rudy Giuliani vad gäller förståelse för brottsbekämpning och hårdhandskar. Giuliani var nämligen en utbildad advokat som tampats med New York Citys allra mest kriminella element som åklagare och begrep därmed den kriminella kulturen, strukturen och kriminellas tankesätt.

Giuliani fattade att det var hårt mot hårt som gällde för att sedan omvandla denna förståelse till konkreta åtgärder. Allt annat var lönlöst, vilket det även är i Sverige idag i invandrargettona. Om korvgrillning och dialogpolis faktiskt hade fungerat så skulle inte invandrargettona se ut som de gör idag. Alltså har precis alla åtgärder som diverse förståsigpåare förespråkat redan helt misslyckats och värdefull tid därmed kastats bort.

Stefan Löfven har sannolikt inte heller under åren som svetsare införskaffat sig djupa kunskaper om kriminella svenska förortskalifat. Löfvens signaler till kriminella muslimer från tredje världen är inte heller direkt desamma som de Giuliani skickade till gangsters i New York City, utan snarare den raka motsatsen. Därför ser invandrargettona ut som de gör idag där en lösning helt saknas och laglösheten fortsätter råda till allas förvåning. Enda lösningen numera verkar vara att låtsas som problemen inte existerar.

Ett annat exempel i USA och helt relevant för Sverige är Willamsburg Collegiate Charter School i Brooklyn, New York, där just övervakning och hårda nypor krävdes för att förebygga kaos i en nyöppnad skola i det mångkulturella problemområdet, något mångkulturella skolor i svenska förorter har mycket att lära av.

Willamsburg öppnades 2005 med strikta klädkoder och otaliga regler kring beteende. Skolan drivs i princip som en militäranläggning med extrem disciplin där eleverna konstant mäts vad gäller såväl akademiska kunskaper som beteenden. Skolan är nu ett föredöme för hela USA, framförallt för mångkulturella skolor runt om i landet med problem kring skolresultat och disciplin.

På tal om Sverige, mångkulturella skolan och kaos. Mitt omedelbara råd till utbildningsminister Gustav Fridolin, som för övrigt verkar helt inkompetent och ointresserad av utbildning och skola, är att omedelbart officiellt krisförklara svenska skolan, förkasta vänstergenusflummeriet följt av införandet av just nolltolerans och appliceringen av Broken Windows-teorin. När väl övergångsperioden från flum till ordning och reda är avklarad i skolan, vilket kräver krafttag på samma sätt som i invandrargettona, kan jag garantera att svenska skolor kommer att förbättras kraftigt vilket leder till förbättrade PISA-resultat och slutligen mer konkurrenskraftiga svenska elever i den globala kunskapsekonomin. Detta skulle inte minst gynna invandrarelever i mångkulturella skolor som behöver struktur och disciplin i sina liv för att lyckas i det västerländska skolsystemet och slutligen på arbetsmarknaden.

Sverige har aldrig tidigare i modern tid stått inför detta strukturella och destruktiva fenomen som utspelar sig i invandrargetton och mångkulturella skolor. Som ett direkt resultat av massinvandring från tredje världen är kaoset och anarkin precis lika aktuell idag i Sverige, som det i New York City innan Giuliani kom till makten. Giuliani behövde dock inte tampas med islam och muslimsk kultur, vilket kraftigt komplicerar och försvårar arbetet i svenska förorter ytterligare, lika lite som Willamsburg-skolan inte behöver tampas med islam och muslimsk kultur.

Rådet från ministern i Libanon är i sammanhanget ett mycket gott råd. Slutlösningen är realistisk även i Sverige som den var i New York City, såvida vi inte accepterar status quo eller eskalering, en övervaknings- och polisstat med utvisningar som möjlighet för att städa upp i svenska invandrargetton. Operation Mareld i Stockholm är redan bevis på att ekvationen som bygger på övervakning och polisnärvaro är väg att skrivas i Sverige. Frågan är dock om den politiska viljan och modet som Rudy Giuliani visade verkligen finns i Sverige under Stefan Löfvens ledning.

Vi hörs i kommentarsfälten!

Björn Norström

Fler krönikor av Björn Norström hittar du HÄR.