Det behövs genialitet. Medborgare!

Det finns och behövs människor, som kan förstå vad som händer i en komplex värld och dra slutsatser av detta och handla därefter.

Man kan kalla dem geniala. Vi andra gör så gott vi kan med vår lilla del i utvecklingen. Vanligtvis drar vi också åt olika håll, vilket kan trassla till det ordentligt för alla berörda. Den geniala människan däremot kan genom  sin klokskap få pusselbitarna att allteftersom falla på plats utan att trassla till det.

Jag upplever på en mängd områden avsaknaden av genialiteten. Här nedan tar jag upp några exempel.

Just nu börjar gruvindustrin blomstra. Därmed ökar arbetstillfällena tusenfalt. Samhällen sedan länge avfolkningsbygd börjar vakna ur sin törnrosasömn. Detta är ju mycket positivt. Människor kommer dit. Bostäder, skolor, barnomsorg m.m. behövs. Samhället i fråga börjar utvecklas och växa, men vad händer, när malmbrytningen upphör. Här krävs åtgärder meddetsamma för att orten i fråga skall leva vidare i all glans även, när malmen är slut och gruvföretaget dragit sin kos.

Vårt försvar är en annan kärnfråga, som borde ägnas lite mer tankekraft än hur mycket pengar det får kosta. Var finns de säkerhetspolitiska målen. Vad vill vi kunna göra, om vårt oberoende och vår integritet blir störd. Skall vi försvara oss med en telefonsvarare, som en gång demonstrerades, jag tror i en dansk sketch. När en framtida fiende ringer så svarar den ”vi ger oss”. Det kostar ju inte så mycket att skaffa telefonsvararen, men vad händer sedan? Genialiteten efterlyses. Här finns det mängder av utvecklingsstudier, forskningsresultat och erfarenheter att dra lärdom och skapa en helhet av. Med andra ord utforma ett väl  genomtänkt försvar.

EU består av en samling stater med olika ålder och vitt skilda kulturer. Dessa är svåra att förena i ett gemensamt projekt. Ett projekt för fred, som ju är huvudmålet. Ytligt sett har de olika staterna i Europa inte mycket gemensamt. Men skrapar man bort kulturfernissans olika lager som religion, familjesyn, kvinnosyn, uppfostran och olika seder och bruk så är vi alla människor, med samma genetiska kod. Klimat och språk skiljer dock en del. Det går naturligtvis att skapa ett EU, som fungerar, men inte det som vi håller på med nu. Det kommer gå käpprätt åt helvete. Det är bland annat frågan om att visa respekt för varandra. Så är inte fallet i dag tycker jag. Här saknas således geniala människor i EU ledning med förmåga att se helheten och det som förenar alla delarna. Dessutom framställa detta på ett trovärdigt sätt.

Så har vi den ”miljöförstöring” som i dag  äger rum överallt på jorden. Vi sågar av den gren vi själva sitter på. Många gånger på grund av oförstånd och brist på kunskap. Kunskapen finns, men är inte tillgänglig för dem, som behöver den i sitt dagliga liv. Vi förgiftar oss själva  genom att bland annat äta upp våra egna sopor. De finns i den mat vi äter.

Medborgare! Hur får man till stånd en ”verkstad genial” för att åstadkomma en bättre värld för människor, djur och växter? Knyta ihop delarna till en helhet där allt drar åt samma håll och överraskningarna minimeras. Bildar man rådslag? Vad finns i dag?

 

Björn F