Människans dubbelsidiga natur. Medborgare!

Människan har i flera fall en dubbelsidighet, som skapar missförstånd och värsta fall kaos i omgivningen. Jag tänker just nu på godhet och ondska, kärlek och hat, vänlighet och vrede, lugn och oro, ärlighet och lögn, givmildhet och snålhet.

Dessa är par såsom de två sidorna på samma mynt. Det är vår sociala kompetens, som gör att det ändå fungerar någorlunda.

Vi tar till det, som passar i varje särskilt fall. Det gäller för oss att välja den attityd, som i en viss situation ger oss mest fördelar. Vi dödar således en annan människa, om vi själva inte skadas, men i stället vinner stora fördelar. som ej kan vinnas på annat sätt.

Denna vår dubbelsidighet, parad med dålig förmåga att planera framåt i tiden eller att i vårt handlande endast kunna ta hänsyn till ungefär tre parametrar, gör oss till synnerligen nyckfulla varelser.

Runeberg, tycker jag, berör detta l Fänrik Ståls Sägner, när han beskriver motståndaren den ryske generalmajoren Kulnev i dikten Kulneff  ”Han kysste samt han slog ihjäl med samma varma själ.”

En kamrat berättade den här historien, från en bok, för mig, som också visar hur angelägen människan är att rätta sitt handlande för att vinna fördelar för sig själv och de sina. Det gäller Israel-/Palestina-krisen.

”Jag minns en gammal berättelse där en person, i Jerusalem förstås, var annars, sitter på ett litet utecafé och där inleder ett samtal med en gammal människa bredvid. Och det visar sig att den gamle är Gud själv. Ja, personen tror först inte på det, men efter vissa tecken blir han övertygad om att han sitter mitt emot Gud. Och han har en fråga att ställa till Gud, givetvis en mycket angelägen fråga. Han säger: ”Käre Gud, var snäll och tala om en gång för alla vem, som har den rätta tron. De romerska katolikerna eller protestanterna eller kanske judarna, eller är det muslimerna. Vem har egentligen den rätta tron?” Och i den här berättelsen svara Gud: ” Om jag skall säga som det är min son så är jag inte religiös. Jag har aldrig varit religiös, jag är inte ens intresserad av religion.”

Ett andra citat från min kamrat ovan är värd att läsa i detta sammanhang.

En dikt av Nils Ferlin.

Nils Ferlin älskade en kvinna men kärleken var tydligen inte helt besvarad för hon bestämde sig för att gifta sig med den förmögne slaktaren.  Nils Ferlin var förkrossad och ledsen men bestämde sig för att skicka ett telegram till bröllopet.

Dikten han skickade har jag försökt memorera efter bästa förmåga. Ungefär så här:

 

” Med jordiskt guld du stal min kvinna

men du får aldrig hennes mödomshinna

Nej den får du aldrig fatt i

du får nöja dig med ramen som den satt i”

 

Liten hämnd är också hämnd!

Den sociala människan återtar med alla medel sin förlorade heder helst utan att själv ta skada. ”Just telegram” säger ju alla  bröllpsgästerna, men brudparet fick sig en rejäl känga.

Varför skriver jag nu detta? Här nedan ett exempel.

Nya ”klimatförhandlingar” pågår. I dessa skenar deltagarna, politiker forskare och tyvärr journalister med flera,  som en hjord skrämda hästar åt samma håll. Det finns mycket svaga belägg för att jorden går mot en ”klimatkatastrof”.

I vilket fall en, som människan kan påverka. Det är lika sannolikt att klimatets förändringar sker av ”naturliga” orsaker. Klimatet har alltid ändrats för oss människor ganska oförutsägbart under årtusendena. Nej, deltagarna i förhandlingarna har egentligen en annan agenda. Det är att skrämma människor till lydnad. Det handlar om makt och att tjäna pengar. I annat fall borde man nog förhandla om man behöver göra något när klimatet ändras och så fall vad. Tycker jag.

Medborgare, var kritiska!

Granska vad som sägs och skrivs noggrant. Vad anser de som går mot strömmen i en fråga. vad säger motparten. Vilken agenda har den som säger eller vill genomföra något. Tänk på människans dubbelsidiga natur och därmed oförutsägbarhet. Vi vill ju vinna utan att förlora ansiktet. Egentligen oavsett konsekvenserna för omgivningen.

.

Björn F