Du är ett särintresse. Medborgare!

Jag tycker att vår statsminister skall be om ursäkt till landets värnpliktiga för vad  han uttalat angående vårt försvar som ett ”särintresse.”

Det var en gång en bataljonchef, som framför ett hundra-tal nyinrykta värnpliktiga, höll ungefär följande anförande.

”Vårt land, Sverige, är en demokrati i västerländsk mening. Jag menar. vi svenskar har rätt att ha vilka åsikter som helst, framföra dessa på offentliga möten, inneha vilken livsåskådning som helst. Med andra ord utforma vårt liv, som det bäst passar oss. Frihet under ansvar.

För att detta skall fungera har vi organiserat oss och stiftat lagar. Vi har givit några personer i vårt samhälle uppgifter att lösa. Uppgifter, som är av gemensamt intresse för oss. Dessa personer finns i regering och riksdag, län, landsting och kommuner. Personerna finns också i statliga respektive kommunala förvaltningar och myndigheter. Försvaret hör med andra ord dit. Jag är avlönad av samhället med skattepengar.

Ni är detta år inkallade till värnpliktsutbildning tillsammans med ca 36000 unga män med stöd av en värnpliktslag. Det är en tvångslag av samma typ som lagstiftningen om skatteplikt och skolplikt. Dessa lagar behövs för att vårt demokratiska samhälle skall fungera.

Det uppväxande släktet måste få en god utbildning, därför skolplikt. Vårt säkerhetspolitiska läge har nästan alltid krävt en försvarsmakt, därför värnplikt. Vårt land behöver bland annat järnvägar, vägar, hamnar, telenät och elförsörjning allt sådant, som används  gemensamt av oss. Vi vill ha en bra sjukvård och åldringsvård. Vi vill ta hand om människor, som är socialt utslagna, flyktingar, arbetslösa, sjukpensionärer och människor, som slutat arbeta på grund av hög ålder. Allt som jag här nämnt kostar pengar. Samhället tar därför in skatt av medborgarna, vår skatteplikt.

När ni är färdigutbildade av oss här på Berga Örlogsskolor, så kommer ni att placeras på olika förband för att tillämpa och fördjupa era kunskaper. Ni krigsplaceras  därefter där ni tjänstgjort. Ni kan sedan inkallas till krigstjänst, om vårt land blir angripet eller allvarligt hotat av främmande makt. Regeringen beslutar om detta. Det kallas för mobilisering. Ni är skyldiga enl lag att inställa er vid ert krigsförband till den dag ni fyller 48 år.

Jag är stolt över att få träffa er. Vårt land behöver er”. Sålunda avslutade bataljonchefen sitt anförande.

Det finns milliontals människor, som gjort sin värnplikt och fortfarande är bland oss. De har alla gjort en personlig uppoffring för att tjänstgöra i försvaret. De är stolta över detta. Jag tror också, att de i dag är djävligt förbannade över statsministerns uttalande. Detta är också historielöst. Ja, jag finner inte ord.

Hela försvarsfrågan har behandlats skandalöst illa. Det är inte ÖB, som skall utredas och ev hamna i fängslat förvar. Det är regeringens hanterande av vår säkerhetspolitik och försvaret, som bör utredas noggrant.

ÖB har ju rätt, Vi har för lite av allt. Vi kan i dag inte försvara oss.

Medborgare, du kan ju det här. Säg ifrån.

.

Björn F

Strutsledning. Medborgare!

Sverige och övriga världen har strutsledning.

Jag har funderat på, om det finns något positivt, att berätta om. Har 2012 givit människorna  något att se fram emot och att glädjas åt. Det har, hoppas jag, hänt bra och roliga saker i var och ens privata sfär. Hur är det med den offentliga sfären? Vilka händelser är värda att nämna.

Förra året tog jag upp följande ämnen i min blogg:

Hur används vår inbetalda skatt?

Statsministern och visionerna.

Försvaret, som försvann. Sailing the cyber sea.

Ha åsikt eller inte ha åsikt det är frågan?

I skenet av Kajutlampan (berör vår integritet).

Om långsiktighet och det gåtfulla livet.

Det behövs genialitet.

Människans dubbelsidiga natur.

Jag har granskat dessa för att finna om något jag då skrev kan berättas om i positiva termer.

Vi kan glädja oss åt, att vi vet följande:

- Våra valda ombud och statliga/kommunala tjänstemän samt vårt rättsväsende anser, att av medborgarna inbetald skatt kan anses som deras privata pengar. De kan således använda skatterna till privata fester och dylikt. Det är tydligen helt lagligt.

- Statsministern har inga visioner. Kortsiktigt lösande av ett antal problem är prioriterat.

- Regeringen har ingen kunskap om vilka resurser vårt lands försvar behöver. Uppgiften är ju i stort att  försvara hela landet och skydda medborgarna. Den tänker heller inte fråga någon som vet.  I försvarsberedningen sitter ett antal jasägare, som sannolikt inte heller var med på tiden för det kalla kriget. Riksdagens försvarsutskott är inte mycket bättre.

- ”Uppdrag granskning” med  Josefsson i spetsen tittade på den så kallade barnfattigdomen. Han hade en avvikande mening i frågan. Oj, oj, oj, så får man ju inte påstå det vill säga, att det inte finns någon barnfattigdom i Sverige. Åsiktsfriheten sitter löst, när man påstår/tycker/bevisar saker, som inte är rumsrena i vår ankdam Sverige.

-Vår integritet kommer mer och mer att urholkas till stor nackdel för individen. Krafter är nu igång för att skapa det kontantlösa samhället. Handlar du med kort kan man se vad du handlat och var du är/var. Mer och mer kameror sätts upp överallt. Dessa fotograferar dig hela din dag. Listan kan göras lång. Det finns inget som tyder på att något görs för att återställa skyddet av integriteten. Risken är mycket stor att vi hamnar i ett ännu värre kontrollsamhälle än det vi har idag. Man märker det inte det kommer smygande. Vi har blivit trygghetsnarkomaner. Vi måste skydda oss mot allt.

- Jordens befolkning kommer inte att komma överens om vad som bör göras för att minimera kommande klimatförändringars skadliga påverkan på våra livsbetingelser. Man jobbar stenhårt på att skylla på varandra vem, som förstör klimatet mest och sedan ta betalt för detta. Att vi sannorlikt inte påverkar klimatförändringarna alls bryr man sig lnte om. Några långsiktiga beslut (100 år) och åtgärder talar man inte ens om. De lyser med sin frånvaro. Det handlar ju egentligen om att bevara livet på vår jord. Jag menar allt liv. Några stora förhoppningar berörande detta kan man inte ha.

- Genialiteten saknas. Girighet, avundsjuka och misstänksamhet  styr. Det blir mer och mer uppenbart, att våra försök till stora satsningar för fred och välfärd raseras. EU är ett bra exempel på detta.

-Krigen fortsätter. Människan ägnar sig att slå ihjäl varandra och andra levande varelser. Det är ju så viktigt att vinna fördelar på andras bekostnad. Ondskan florerar. Människan är märklig i sitt agerande.

Ja, det var en liten sammanfattning av vad vi kan glädja oss åt när vi minns 2012.

Medborgare, tindra med ögonen för nu är det nytt år.

 

Björn F