Kvinnofrid! Medborgare!

Detta handlar om kvinnorna i vårt land.

Det måste bli ett slut på kvinnomord, kvinnomisshandel, våldtäkter av kvinnor och trakasserande av kvinnor på internet.

Det sker minst ett kvinnomord i månaden (ca tolv-sjutton mord per år). Våldtäkter och misshandel sker nästan varje dag i vårt land. Trakasserier på internet pågår ständigt. Detta är skandalöst och mycket tragiskt.

Tacitus, den romerska historieskrivaren, skrev sitt verk Germania 98 e. kr. Där framhöll han bland annat, med vilken respekt, som kvinnorna bemöttes här i Norden.

På mitten av 1200-talet stiftade Birger jarl fridslagarna (kvinnofrid, hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid). De  förnyades i Alsnö (Adelsö i Mälaren) stadgar omkr.1280 av Magnus Ladulås. Dessa lagar benämndes edsöreslagar.

Våldförde sig någon på en kvinna blev han av med hela sin lösegendom och blev biltog (fredlös). Vem som helst, som mötte honom kunde döda honom. Den, som han hade förbrutit sig emot kunde be för (förlåta) honom. Hände det hävdes hans fredlöshet. Han fick då böta till kungen. Sannolikheten att han överlevde var nog ganska liten.

Ovan omtalad kvinnofridslagstiftning har sedan funnits i våra lagar på ett eller annat sätt till dags dato. Straffsatserna har ändrats, men inte andemeningen.

Män skall visa respekt för kvinnan. Mer respekt än för andra män. Våld är förkastligt. Mannen har ju avsevärt större muskelstyrka. Män och kvinnor är olika, men jämlika.

Mina föräldrar sa, att pojkar kan slåss ibland, men man får absolut inte slå flickor. Det här har nog tyvärr försvunnit i uppfostran av det unga släktet. Det gäller också att uppfostra barn så att de får självkännedom och självförtroende. Detta leder till förståelse och tolerans till andra människor trots olikheter emellan oss. Nu skall vi alla vara feminister. Andra regler gäller. Vi har tappat kontakten verkligheten. Nej, låt oss ”återupprätta” familjen. I den ska medlemmarna hinna och orka med varandra under livets arbetsamma vardagar. Man lär av varandra om vardagen, livet och medmänniskorna.

Alla de oförrätter, som män utsätter kvinnor för i dag tror jag oftast grundar sig  på bristande respekt för kvinnan. Dessutom riskerar man mindre om man ger sig på en svagare varelse. Det är ondskan, som kryper fram. Därutöver har vi fått in i vår kultur ett inslag av kvlnnoförakt, som bland annat återspeglar sig på internet. Detta är ytterst allvarligt.

Jag anser att, vad gäller våld av olika slag mot kvinnor, så måste nolltollerans krävas. Det är viktigare än en nolltollerans mot dödsolyckor på våra vägar. Här kan resurser hos polisen behöva omfördelas. Kanske skall vi också bilda medborgargarden och se till att de här förövarna mot kvinnor blir ”fredlösa” i hela riket. Deras straff bör bli strängt.

För att komma åt trakasserierna på internet måste vår lagstiftning förnyas. Det kan inte accepteras att kvinnor får sitta och ta emot vad skit som helst på sin dator medan lagstiftaren talar om yttrandefrihet och annat trams. Man behöver inte vara hjärnkirurg för att skilja det ena från det andra. Det är yttrandefrihet under ansvar som gäller, eller. Frågor på det?

Häromdagen skedde en gruppvåldtäkt på Brommaplan (Västerort). För några veckor sedan skedde en gruppvåldtäkt i Sundbyberg. Nyligen skedde ett kvinnomord i Malmö.

Medborgare, vill vi ha det så här?

Björn F.

PS. I går den 1/3 mördades ytterligare en kvinna i Göteborg. Hon hade begärt besöksförbud, hos åklagaren, för sin man. Åklagaren fann att detta inte var nödvändigt !? Vårt lands högsta polischef ansåg att man skulle göra en omfokusering till att granska männen, som slår sina kvinnor!! Å fan,säger jag. Mycket begåvat uttalande. Det skall nog mer till för att få stopp på detta vansinne. DS

 

 

Ni sitter med Svarte Petter. Medborgare!

Ämnet för dagen är våra löner.

Jag följde ett för mig intressant program på SVT kunskapskanalen. Detta handlade om Sveriges ekonomiska utveckling framförallt från 80-talets början. Där framkom hur politiker alla kategorier och fackföreningarnas ledningar tillsammans med näringslivets dito medvetet hållit tillbaka lönetuvecklingen för att skapa större vinster i företagen. Detta för att  bland annat öka företagens investeringar och konkurrenskraft på den internationella marknaden. Sverige är exportberoende.

Det här har gjort att de svenska lönerna i dag är mycket för låga. Kapitalet har överförts i stor mängd till företagen med stora vinster och höga bonusar/utdelningar som resultat. Löntagarna har däremot svårt att få något över av lönen, när allt det nödvändiga är betalt. Spara är inte att tänka på. Skattebördan är också avsevärd.

Var tog företagens investeringar vägen? Ökade man antalet anställda?

Lönerna hålls idag fortfarande mycket låga. Detta skapar problem. Arbetslösheten är hög. Företagarna investerar och anställer inte trots att de har råd. De stoppar pengarna i madrassen. Det vill säga lånar ut kapitalet till greker,  spanjorer och italienare m.fl. Löntagarna drar ned på sin konsumtion. Efterfrågan av varor och tjänster blir låg. Vad som var rätt i början av  80-talet är helt tokigt i dag. Vi bidrager till krisen i Europa.

Vad värre är, att de så kallade makthavarna spelat under mattan med oss medborgare. Vi ”vanliga” människor har inte informerats tillräckligt tydligt. Man kan med fog säga att vi lurats ordentligt. Vi har inte fått vara med och påverka processen. Ja, men säger du, vi har ju valt våra politiker för att bevaka våra intressen och däri ligger vårt medbestämmande.

Vi har facit idag. Våra intressen i detta fall, att kunna klara oss själva bra, spara till vår konsumtion och inte behöva låna stora belopp har inte tillgodosetts. Det nämnda förutsätter en lön för vårt arbete, som motsvarar den aktuella kostnadsnivån på marknaden.

De vanliga löntagarna har i dag alldeles för låga löner. Politiker och arbetsmarknadens parter har kokat den här soppan. Den har kokat alldeles för länge. Kryddningen är dessutom helt åt skogen.

Medborgare, bli förbannad, räkna ut hur mycket skatt du verkligen betalar, se upp med var du lägger din röst och kläm åt din bank och din fackförening!

 

Björn F