Föräldraansvar är en förmån och en plikt. Medborgare!

I dag handlar det om vår demokrati och vilket samhälle vi vill ha i belysningen av de ungdomsupplopp som pågår.

När jag började segla till sjöss i unga år fick jag lära mig hur viktigt det var att kunna samarbeta. Man blev ett team ombord, en besättning. Det gick inte an, att ”segla koffert”. Då man till exempel lärt sig en taljas namn och var den fanns, sa styrman gå och bit i taljan så glömmer du inte bort var den sitter, vad den är till för och hur den fungerar. De tre musketörernas valspråk gäller till sjöss ”en för alla och alla för en”. Man kan också säga, använd två händer till fartyget och en hand till dig själv.

Häromdagen kände jag, att jag måste bita i taljan. Jag satte mig i bilen och körde till Husby för att ta reda på vad som pågår där. Varför sker dessa ungdomsupplopp? Många förståsigpåare har aldrig varit i Husby, men de har synpunkter om området. Dessa stämmer inte. Jag fick se en hel del av förstörelsen av bilar och av hus m.m. som skett där. Jag pratade också med olika människor. De flesta var förtvivlade. Husby är inte någon ”betongförort”. Där finns vacker arkitektur, mysigt centrum, parker, planteringar och bilfria stråk. Hyreshusen gränsar till villaområden och sedan Järvafältet med strövområden. Kista centrum ligger straxt intill i sydost. I norr ligger Akalla. Husby är inget dåligt ställe att bo på.

När ett fartyg läcker tätar man läckan, så fort som möjligt. Innan dess måste man länsa, men det är en temporär åtgärd. När det gäller upploppen i Husby och på ett stort antal andra orter är det polisen, som ”länsar”. Jag tycker de har skött detta arbete alldeles utmärkt med risk för att själva skadas (läs mera här). Vår demokrati måste försvaras och ibland sker detta med våld. Mjäkighet och undfallenhet leder till demokratins fall och undergång. De upplopp med omfattande skadegörelse som skett är brottsliga (olagliga). De ansvariga skall straffas. Det är dock allas vårt ansvar att det, som nu inträffar får ett slut.

I Sverige har vi byggt upp ett humant samhälle med respekt för individens integritet och självständighet. Det har kostat oss mycket blod svett och tårar under ca tusen år. Vi har lärt oss att samarbeta i alla sammanhang. Det är typiskt svenskt. Det fungerar. Vi har också alltid sedan mycket länge hämtat olika kunskaper, seder och bruk från hela världen. Detta har vi haft stor nytta av.

Det kan inte accepteras att några snorungar, som inte är torra bakom öronen skall tillåtas rasera vad som generationer av människor har byggt upp av lag och ordning och respekt för varandra i vårt land.”Läckan” måste tätas omgående.

Pudelns kärna är familjen, föräldrarna. I familjen skapas individens sociala kompetens och dennes förståelse för samhället. Föräldrarna är skyldiga att ha ”kontroll” över sina minderåriga barn och ungdomar. Tolvåringar skall inte ränna ute och bränna bilar på nätterna. De skall vara hemma och sova och gå till skolan om dagarna. Detta är föräldrarnas ansvar. Ställ föräldrarna till svars för vad som inträffat. Brott skall bestraffas och skadestånd utkrävas. Detta har inget att göra med arbetslöshet, segregation eller klasstillhörighet (Läs mera här). Det har med föräldraansvar att göra. Föräldrarna saknar kanske kunskap om sitt ansvar. Många som här berörs är invandrare. De måste lära sig vad som gäller i vår kultur. I den kan till exempel inte en tolvårig pojke bestämma över sin mor och sina systrar, om far i huset inte är tillstädes. Vilket jag har erfarit.

I här omtalade upplopp finns också ett antal ”äldre” kriminella element och politiska extremister, som utnyttjat minderåriga ungdomars godtrogenhet till att utföra brottsliga handlingar. Jag hoppas polisen lyckas lagföra de skyldiga så snart som möjligt. Om de är utlänningar skall de enligt min mening straffas och därefter utvisas till det land de kommer från.

Vårt samhälle bygger på samarbete, eller om man så vill lagarbete, mellan individer. Precis som det fungerar i en fartygsbesättning. Alla får ta och ge och kompromissa för det gemensammas bästa. Var och en bidrar till helheten med sin förmåga. En för alla, alla för en.

Medborgare, har du ett Husby i närheten? I så fall åk dit.

 

Björn F

Partiledardebatten gav besked? Medborgare!

I dag handlar det om vad de, som är valda att styra oss tycker och eventuellt åstadkommit.

I söndags debatterade alla våra partiledare för riksdagens partier i TV på bästa sändningstid. Jag tror alla för landet viktiga frågor debatterades. Stefan Löfve´n var den ende, som visade prov på statsmannaskap i debatten. Det gällde då försvarsfrågan. Jag tycker nog för övrigt att vårt partisytem har tjänat ut sin tid. Det är dags att skapa något nytt. Vi måste komma vidare. Den värdegrund, som vi står för är i stort sett densamma oavsett vilken ”partifärg” vi har. Jag bortser då från våra ytterlighetspartier. Det finns ju alltid tokskallar, men de bör ju också få framföra sin mening till vilken nytta det hava kan.

Söndagsdebattens vågor gick inte särskilt höga. Det var möjligen östersjövågor i 5 m/s från syd. Jag somnade inte, men nästan.

Björklund gjorde bra ifrån sig i skolfrågan. Alla höll dock med om att han jobbade i rätt riktning. Det var ju förstås det där med vinster och valfrihet (läs gärna här). 

Sedan har ju till och med vår statsminister insett att försvarets styrka och kapacitet är en fråga för regeringen och inte ett särintresse. Trägen vinner. Nu gäller det att anlita människor, som kan något om de olika försvarsspecifika frågorna innan det är för sent. Sådan kunskap är en färskvara (mer information här).

Arbetslösheten diskuterades. Mest försökte man klarlägga vems fel det var att vi har arbetslöshet. Enkla förklaringar är väl hög invandring, dålig skola och slopad värnplikt. Det är till exempel  ca 50000 män i åldersklassen, 18 år. Dessa gjorde förut värnplikt i tolv-arton månader. Värnplikten slopades  2010. Detta har skapat en eftersläpning på arbetsmarknaden.

Bostadsbristen diskuterades i ett kort andetag. Den har skapats genom scocialdemokraternas detaljreglering av bostadsmarknaden. Denna började på 1950-talet.

Alla partiledarna är säkert ganska friska. De är ganska unga och har säkert inga allvarligare krämpor. Debatten om sjukvård och åldringsvård lyste nästan helt med sin frånvaro eller hade jag somnat? Stora brister och tillkortakommanden framträder varje dag i vårt land inom sjukvård och åldringsvård. För att man är gammal behöver man inte var sjuk så varför blanda ihop dem i samma påse.  Naturligtvis diskuterades denna kväll igen valfrihet och vinst. Precis som detta hade med saken att göra. Vinst och valfrihet är bra (läs mer här). Jag tycker det handlar om ledarskap.

Nu tar vi det här om ledarskap. En chef och förhoppningsvis ledare, i detta fall kanske något statsråd/ kommunalråd, utarbetar i berört ärende lämpliga beslut, lagar stiftas, anvisningar skrivs och medel tilldelas. Den ”beordrade” verksamheten kontrolleras. Rapportering krävs med lämpliga tidsintervall. Dock undviker man detaljstyrning, om man har med kompetenta människor att göra.

Till sist vill jag betygsätta partiledarna i ovan berörd debatt. Jag tar en tio-gradig skala. Betyg 5 är godkänt.

- F. Reinfeldt    betyg   4,5

- J. Björklund   betyg   7,5

- A. Lööf           betyg   4

- G.Hägglund   betyg    3

- S. Löfve´n       betyg    8,5

- G. Fridolin      betyg    5

- J. Sjöstedt      betyg    6

- J. Åkesson     betyg    7

Ja så kan en enkel sjöarbetare uppfatta en politisk debatt.

Medborgare, vad tycker du?

 

Björn F

 

Ditt liv är förgängligt. Medborgare!

Det handlar om en vän i ”de stora djupens brödraskap”. Han avled för några veckor sedan.

Min vän och jag träffades i Kungl Flottan ubåtsvapnet. Vi hade sökt dit för att få ett intressant jobb. Så småningom blev det ett kall för oss. Det är så, att vi ubåtskamrater håller i hop livet ut. Vi bildar ”de stora djupens brödraskap”

Min vän var yrkesskicklig, noggrann och vänfast. Han hade tid för allt och alla, familj med barn, vänner och arbetskamrater. Vi seglade i ubåtarna i Sveriges omgivande farvatten i många år med uppgift att hålla en hög beredskap för att som en del i landets säkerhetspolitik kunna ingripa och försvara vår integritet  och självständighet.

Det var inte ett helt ofarligt jobb. Tekniken var svår, avancerad och på spetsnivå. En del olyckor med dödlig utgång inträffade. Vi ansåg, att vad vi arbetade med var värt våra uppoffringar och svåra förluster. Till sist tog det kalla kriget slut. Vår tjänst i ubåtarna medverkade till detta.

Min vän var en viktig ”kugge” för att inte säga ett ”nav” i tjänsten ombord. Jag hoppas att han inte har arbetat förgäves i alla dessa år. Jag tänker på hur regeringen m. fl. hanterar vår säkerhet i dag. Vad kommer där att ske?

Min vän och ubåtskamrat har alltid haft en plats i mitt hjärta. Minnet av honom bevaras där.

Medborgare, hoppas ditt liv fortsätter att vara tryggt och säkert. Min vän har gjort sitt i den här saken.

 

Björn F