Har du tur eller otur? Medborgare!

Det är inte mycket i livet som går att förutsäga. Till att börja med var och när föds du? Det mesta tycks styras av slumpen. Tur eller otur, ja det är frågan.

Du kan, i vårt land, visserligen bestämma dig för någon viss utblidning eller att du väljer ett yrke eller en sysselsättning, som du tror skulle passa dig. Du bestämmer dig för att segla jorden runt eller att göra någon resa. Du träffar någon. Du bildar familj för det ligger inbyggt i våra gener. Framförallt fortplantningen, att skaffa barn. Allt detta sker dock på mycket osäkra grunder. Egentligen vet du inte ett dugg om vad som kommer att hända framöver under ditt liv.

Jag tror att det blir en mening med livet genom, att vi finns till och upplever och gör saker tillsammans med andra levande varelser; ja just det, inte bara människor.

Du kommer att bli överraskad, häpen, förbannad, besviken, ledsen många gånger. Lev här och nu är inte en så dum sentens, men man får inte förfalla till fullständig planlöshet. Då kan det gå riktigt åt helvete.

Jag har alltid ägnat mig åt att granska vårt samhälles utveckling. Det har jag fått från min far. Mycket av samhällsutvecklingen sker tyvärr också av en slump. Jag har som jag skrev ovan nu under hösten och vintern blivit överraskad, häpen, förbannad, besviken och ledsen många gånger.

Våra valda ombud, politikerna, har i riksdag, regering och kommuner i flera för landet viktiga frågor rörande våra livsvillkor handlat fullständigt huvudlöst. Tjänstemännen i statens verk har inte heller agerat särskilt begåvat ( läs mera här).

Jag tänker inte gå in på detta nu för det leder för långt. Låt mig bara få nämna några huvudrubriker, som alla borde diskuteras inför årets val.

- Kvinnomisshandeln; rättsväsendets handfallenhet

- Kriminaliteten mot privatpersoner och företag; vad gör polisen och regeringen?

- Bristande underhåll av våra järnvägar och tåg; vad gör trafikverket och ansvariga inom regeringen?

- Våra invandrares integration i samhället; hur många invandrare har vi plats för?

- Försvaret håller på att läggas ner; ansvariga inom regeringen, Försvarsministern och Finansministern, vet och förstår ingenting. Medborgarna är inte tillfrågade.

- Många av Landets jordbrukare har mycket svåra förhållanden; vad håller ansvariga på med. Behöver vi inte all den mat som kan produceras här i landet. Jordens befolkningskurva pekar mot elva milliarder människor.

- Fisket utarmas; vi behöver mat som sagt. Vad görs åt våra sjöar och vattendrag samt oss omgivande hav för att bevara fiskemöjligheterna.

- Sjöfarten; så gott som all svensk sjöfart är utflaggad p.g.a. ofördelaktig svensk lagstiftning. Vad gör Trafikverket åt detta? Åttiofem procent av vår import kommer över havet. Här finns en del att ta tag i.

- Den så kallade klimatpolitiken är helt uppåt väggarna; människan är inte ens en fjärt i rymden. Vi kan inte påverka klimatet. Satsa ”klimatmilliarderna” på något vettigt i stället. Här och nu.

- I flera av våra kommunledningar har det skett oegentligheter med skattepengar; några borde ställas till svars. Det gäller bland annat upphandling av byggnation och tveksamma tjänsteresor (läs mera här)

- Så har vi ju följetongerna skola, sjukvård, socialtjänst och kanske åldringsvården, vilka det aldrig tycks bli någon ordning på; dessa är dock redan valfrågor.

Det är en slump att jag lever i ett land där man kan säga i från. Vilken tur. Dessutom är mycket väldigt bra i vårt land.

Medborgare Vi hörs

Björn F