Medborgare! Det gäller vår migrationspolitik.

Nu måste vi börja diskutera invandringen till Sverige på ett sakligt sätt utan att användaolika invektiv mot varandra. Valda politiker vill inte diskutera denna fråga utan låter i stället hela invandringen vara helt händelsestyrd. Det går inte. Vi har inte, enligt min mening, resurser att ta emot ett så stort antal invandrare som har angivits.

Vi skall naturligtvis följa lagar och konventioner. De reglerar i första hand mottagande av flyktingar och detta måste EU-länderna lösa solidariskt. Sverige kan inte ta emot så många flyktingar som vi  för närvarande gör någon längre tid.

Storleken av all annan invandring måste anpassas till vad vi behöver i arbetskraft och vad vi i övrigt har resurser till. Nästan alla länder i Europa har insett detta. Vad är det i Sverige som gör att vi ser på frågan som berör invandring så annorlunda jämfört med många andra nationer?

Migrationspolitiken skall vara långsiktig har regeringen fastslagit ( läs här ) . Det som nu sker och kommer att ske vad gäller invandringen är inte långsiktigt. Det är stor risk att Sverige knäcks socialt, ekonomiskt och kulturellt. Vilka kan vi då hjälpa?

Den här frågan är av stor vikt för vårt lands fortsatta utveckling. Politikerna, tror jag, lyssnar inte på folkopinionen. Inte minst senaste valresultat pekar på detta.  Medborgarnas uppfattning, om invandringens omfattning, borde höras. Jag förordar att en rådgivande nationell folkomröstning anordnas. Då får vi svar på vad gemene man anser om vår invandringspolitik. Det är ju medbestämmanderätt som saken gäller. Det kallas ju också för demokrati. Här i form av direktdemokrati.

Medborgare, väck frågan om en folkomröstning rörande främst storleken av invandringen till vårt land. Tala med din politiker.

Björn F