Medborgare!

Voltaire: ”Jag avskyr din åsikt, men jag är beredd att offra mitt liv för din rätt att slåss för den.”

Vad är det som säger, att det västerländska sättet att leva på är det enda rätta? De som lever i de muslimska kulturerna ser det inte så. Varför finns det i dag så kallade terrorister, eller är de frihetskämpar, som slåss för att få behålla sin livsstil, som vi västerlänningar allt sedan korstågen bekämpar. Det är stridsekonomiskt  att utföra terrordåd mot Europa och USA. Vi har mycket svårt att skydda oss mot denna typ av krigföring. Det öppna demokratiska samhället är i detta fall oerhört  sårbart. Man har således valt rätt krigföring för att nå framgång. Våra försvarsmakter är här maktlösa. Det finns inga ”slag” att vinna. Den nationella ordningsmakten (polisen) har inte mycket att komma med.

Om någon skulle försöka ändra vår kultur skulle vi då inte protestera mot detta? Vi kommer då troligen också tillgripa våld, om nödvändigt. Hur vore det om vi i Europa och Nordamerika i stället visade respekt för den muslimska delen av världen, som det här huvudsakligen berör? Människorna där måste få leva det liv de själva väljer även om vi inte anser att deras val är rätt.  Kanske skulle vi då komma på ”speaking terms” med varandra. Jag tror det vore värt ett försök.

Förenta Nationerna har ju i artiklar stipulerat vad som bör gälla i umgänget mellan nationer och människor på jorden. De flesta nationer har ratisfierat dessa. Låt här nämnda artiklar bli grundbulten i strävandena att komma överens.

De metoder för att stoppa terrorismen vi hållit på med sedan 11 september 2004 har inte varit lyckosamma. Dessa har endast resulterat i mänskligt lidande. Visst, terroristerna mördar oskyldiga människor, men hur slår våra vapeninsatser i de muslimska länderna. Där mördas också oskyldiga i detta fall av oss. Jag upprepar; det krävs ömsesidig respekt för varandra, för våra kulturer och människovärdet. Det är inte att visa respekt att förolämpa eller såra någon i livsviktiga frågor.

Lyckas vi komma till tals och visa inbördes respekt, går det också att lösa de konflikter, som har uppstått.

Sartre:”Att existera är, att skapa sin egen tillvaro.”

Medborgare, din frihet är ingenting värd om du inte också tar ansvar och visar hänsyn.

Björn F