Hur svårt kan det vara? Medborgare.

 

SKRÄMMANDE OKUNNIGHET.

Det gäller vår, Sveriges. kultur. Forskare av olika slag, historiker, samhällsvetare vet inte vad vi har för kultur och sedvänjor, när de tillfrågas. Politiker och journalister är fullständigt historielösa. De till och med ifrågasätter vår nation. De vet inte hur Sverige blev till och blev svenskt det är synnerligen häpnadsväckande. Hur ska vi då kunna berätta detta för våra invandrare, som kommer från för oss främmande länder men sin kultur. De måste ju lära sig , om de skall leva här hos oss. Det där med mångkultur kan man kasta i soptunnan. Det är ett mycket missvisande begrepp dessutom flummigt.

De människor som bodde här i Norden för 1500 år sedan sammanslöts och bildade så småningom på 1200-talet Sverige. Danmark bildades på 800 -talet långt före Sverige. Norge och Finland tillhörde länge Danmark respektive Sverige.

I Norden hade vi som levde här i stort sätt gemensamt språk och vi hade gemensamma levnadsvanor dvs en gemensam kultur, svensk dansk ,norsk finsk. Sedan Sverige blev till har vi haft stridigheter med Danmark. Birger Jarl grundade vår nation på 1200-talet.

Vi har  inte varit erövrade av annan nation någonsin. Det är skälet till att vi egentligen inte har haft någon nationaldag. Nationaldagen  har nu bildats. Den syftar till när Gustav Vasa blev kung av Sveriges på 1500-talet. Sverige har en rik historia att studera. Folken som bodde i Norden bildade dock en nation på den plats där de levde , Sverige, Danmark och sedan Norge och Finland

Man skall veta att vi aldrig haft någon livegenskap.Ej heller en tillnärmesevis så utvecklad adelskultur som i övriga Europa med just bland annat livegenskap som följd och därmed förtryck av befolkningen.

Nu är det ju så att vi självklart alltid har tagit intryck av vad som hänt runt omkring i Europa. Vi har varit välkomnande till främmande människor och vi har anammat deras idéer vilket gör att vårt land hela tiden utvecklats till det bättre fram till dagens välfärdsstat.  En egenskap som varit viktig är vår kompromissvilja. Den härstammar närmast från bondesamhället , fria bönder måste komma överens om gemensamma intressen i jordbruket. Men kompromissviljan sträcker sig sannolikt tillbaka till vikingatiden med vår då rådande direktdemokrati. Man skulle komma överens på tinget för att slippa envig med dödlig utgång mellan de ätter som tvistade.

Genom Sveriges och övriga länders  i Norden agerande genom århundradena har det här blivit det bästa ,säkraste och tryggaste stället på jorden att bo ock leva i  vill jag påstå.

Jag har endast gjort en kort expose` över Sverige och våra grannländers  historia och kulturutveckling.

Men det räcker gott och väl för att beskriva den undermåliga kunskap om vår kultur och samhällsskick som riksdag, regering, medier och kultureliten ådagalägger i den offentliga debatten.

Kunskapen om vår kultur är utslagsgivande för vilket resultat vi vill ha när det gäller vår invandring

Våra invandrare måste lär sig vårt kulturarv och vårt sätt att leva och umgås om de vill leva Sverige.

Det hänger på DIG och ditt agerande medborgare.

Bli åtminstone förbannad . För det är jag.