Medborgare! Några råa synpunkter.

För det första: Vårt land är illa ute. På grund av en  okunnig regering och även riksdag för den delen, så har vi inte längre grepp om vår ekonomi. Vi har för höga utgifter i förhållande till skatteunderlaget. Vi lånar oerhört stora penningbelopp.

För det andra: På grund av ovanstående kan inte våra myndigheter sköta sina uppgifter. Jag tänker på migrationsverket,   socialstyrelsen , skolverket, Polisen mfl. Det blir stora vakanser mm.

För det tredje:Vi har erbjudit 318000 människor någon form av uppehållstillstånd i vårt land tiden 2013-2016. Dessutom, under vecka 33 sökte 535 personer asyl i Sverige. Det kommer ungefär lika många människor varje vecka. Hur skall detta sluta?

För det fjärde: Hur bemöts vi av alla dessa människor, om vi ser det i stort. Illa skulle jag vilja säga. Deras tacksamhet för vår hjälp och vänliga tillmötesgående är ringa. Vi bemöts med anlagda bränder, våldtäkter på kvinnor, mord på barn och vuxna, knarklangning mm. Det vill säga en grov kriminialitet

Vi måste ta tag i det som håller på att hända i vår kultur. Vi kan inte visa den flathet vi hittills visat.Förklara undantagstillstånd i besvärliga områden. Ta in militär personal (exvis hemvärn) att upprätthålla ordningen och hjälpa polisen, som är överbelastad. Kriminella skall utvisas eller fängslas. Minska på kravet av bevisb- ördan (jfr undantagstillstånd ). Föräldrar till invandrarbarn under 18 år skall upplysas om sina skyldigheter enligt förädlrabalken. Dagens invandring måste stoppas vi orkar inte mer.

Vi måste utreda huruvida vår tidigare statsminister Reinfeldt har brutit mot svensk grundlag när han tillät den här massiva invandringen tillsammans med miljöpartiet.  Är han skyldig skall han åtalas och straffas. En statsministers uppgift är att värna om i det här fallet det svenska folket i första hand.

Många svenska urinvånare har kommit i kläm på grund av den massiva invandringen. Det är pensionärer, skolbarn, sjuka, hemlösa och människor beroende av socialhjälp, bostadslösa, arbetslösa. Reinfeldt skall stå till svars för detta anser jag. Tillkommer att människors boendemiljö är på många håll förstörd på grund av vissa invandrares uppträdande.

Till sist: Jag har upplevt en mycket otrevlig sak i dagarna. Jag har fått en sommargranne (invandrare sannolikt islamist), som efter vårt  påpekande om  att allemansrätten inte gäller att plocka bär på privat tomt säger, att det bryr jag mig inte om. Vidare säger han, att snart har vi tagit över hela Sverige i alla fall. Något att fundera på, eller hur?

Medborgare! Vi står inför allvarliga avgöranden.