Medborgare ! Framtiden kan inte intecknas av någon.Den bara kommer.

Våra politiker tycks tro  att Sverige har obegränsade ekonomiska resurser, dvs skattepengar, att rumstera runt med för att lösa problemen i samhället.

Jag tänker skriva om invandringen, som är ett stort problem. Egentligen bara för att Sverige under 2013-2016 tagit emot en alltför stor mängd  invandrare. Femhundra invandrare kommer fortfarande hit varje vecka. Det kommer inte att hålla. Ingen vågar säga detta ännu.

Dock, all heder åt vår invandrarminister och inrikesministern. Dessa har förstått problemen tror jag. De har börjat att anpassa vår lagstiftning för att underlätta arbetet med invandringen hos våra myndigheter.

Det gäller ju bland annat, att skicka hem de människor, som har fått avslag på sin asylansökan. Många av dem lever illegalt och bedriver kriminell verksamhet och jobbar svart. Man får helt enkelt inte tag i dem. Detta kommer nu att underlättas genom ovan nämnd lagstiftning mm

Gråterskorna både manliga och kvinnliga samlar sig nu för att klaga. De vill inte förstå att var och en måste ta ansvar för sin egen situation. Sverige , som nation kan inte tycka synd om alla människor på  jorden. Sverige skall i första hand ta hand om de människor, som lever legalt  inom Sveriges gränser.

Detta kräver också att vi får ordning på de områden där vi har kriminell verksamhet och bilbränder mm, som till stor del beror på invandringen. Jag kommer att återkomma till detta.

Medborgare! Var med och upplev framtiden. En del får tur och andra får otur.

 

 

Björn F