Medborgare ! Framtiden kan inte intecknas av någon.Den bara kommer.

Våra politiker tycks tro  att Sverige har obegränsade ekonomiska resurser, dvs skattepengar, att rumstera runt med för att lösa problemen i samhället.

Jag tänker skriva om invandringen, som är ett stort problem. Egentligen bara för att Sverige under 2013-2016 tagit emot en alltför stor mängd  invandrare. Femhundra invandrare kommer fortfarande hit varje vecka. Det kommer inte att hålla. Ingen vågar säga detta ännu.

Dock, all heder åt vår invandrarminister och inrikesministern. Dessa har förstått problemen tror jag. De har börjat att anpassa vår lagstiftning för att underlätta arbetet med invandringen hos våra myndigheter.

Det gäller ju bland annat, att skicka hem de människor, som har fått avslag på sin asylansökan. Många av dem lever illegalt och bedriver kriminell verksamhet och jobbar svart. Man får helt enkelt inte tag i dem. Detta kommer nu att underlättas genom ovan nämnd lagstiftning mm

Gråterskorna både manliga och kvinnliga samlar sig nu för att klaga. De vill inte förstå att var och en måste ta ansvar för sin egen situation. Sverige , som nation kan inte tycka synd om alla människor på  jorden. Sverige skall i första hand ta hand om de människor, som lever legalt  inom Sveriges gränser.

Detta kräver också att vi får ordning på de områden där vi har kriminell verksamhet och bilbränder mm, som till stor del beror på invandringen. Jag kommer att återkomma till detta.

Medborgare! Var med och upplev framtiden. En del får tur och andra får otur.

 

 

Björn F

Medborgare! Några råa synpunkter.

För det första: Vårt land är illa ute. På grund av en  okunnig regering och även riksdag för den delen, så har vi inte längre grepp om vår ekonomi. Vi har för höga utgifter i förhållande till skatteunderlaget. Vi lånar oerhört stora penningbelopp.

För det andra: På grund av ovanstående kan inte våra myndigheter sköta sina uppgifter. Jag tänker på migrationsverket,   socialstyrelsen , skolverket, Polisen mfl. Det blir stora vakanser mm.

För det tredje:Vi har erbjudit 318000 människor någon form av uppehållstillstånd i vårt land tiden 2013-2016. Dessutom, under vecka 33 sökte 535 personer asyl i Sverige. Det kommer ungefär lika många människor varje vecka. Hur skall detta sluta?

För det fjärde: Hur bemöts vi av alla dessa människor, om vi ser det i stort. Illa skulle jag vilja säga. Deras tacksamhet för vår hjälp och vänliga tillmötesgående är ringa. Vi bemöts med anlagda bränder, våldtäkter på kvinnor, mord på barn och vuxna, knarklangning mm. Det vill säga en grov kriminialitet

Vi måste ta tag i det som håller på att hända i vår kultur. Vi kan inte visa den flathet vi hittills visat.Förklara undantagstillstånd i besvärliga områden. Ta in militär personal (exvis hemvärn) att upprätthålla ordningen och hjälpa polisen, som är överbelastad. Kriminella skall utvisas eller fängslas. Minska på kravet av bevisb- ördan (jfr undantagstillstånd ). Föräldrar till invandrarbarn under 18 år skall upplysas om sina skyldigheter enligt förädlrabalken. Dagens invandring måste stoppas vi orkar inte mer.

Vi måste utreda huruvida vår tidigare statsminister Reinfeldt har brutit mot svensk grundlag när han tillät den här massiva invandringen tillsammans med miljöpartiet.  Är han skyldig skall han åtalas och straffas. En statsministers uppgift är att värna om i det här fallet det svenska folket i första hand.

Många svenska urinvånare har kommit i kläm på grund av den massiva invandringen. Det är pensionärer, skolbarn, sjuka, hemlösa och människor beroende av socialhjälp, bostadslösa, arbetslösa. Reinfeldt skall stå till svars för detta anser jag. Tillkommer att människors boendemiljö är på många håll förstörd på grund av vissa invandrares uppträdande.

Till sist: Jag har upplevt en mycket otrevlig sak i dagarna. Jag har fått en sommargranne (invandrare sannolikt islamist), som efter vårt  påpekande om  att allemansrätten inte gäller att plocka bär på privat tomt säger, att det bryr jag mig inte om. Vidare säger han, att snart har vi tagit över hela Sverige i alla fall. Något att fundera på, eller hur?

Medborgare! Vi står inför allvarliga avgöranden.

 

Hur svårt kan det vara? Medborgare.

 

SKRÄMMANDE OKUNNIGHET.

Det gäller vår, Sveriges. kultur. Forskare av olika slag, historiker, samhällsvetare vet inte vad vi har för kultur och sedvänjor, när de tillfrågas. Politiker och journalister är fullständigt historielösa. De till och med ifrågasätter vår nation. De vet inte hur Sverige blev till och blev svenskt det är synnerligen häpnadsväckande. Hur ska vi då kunna berätta detta för våra invandrare, som kommer från för oss främmande länder men sin kultur. De måste ju lära sig , om de skall leva här hos oss. Det där med mångkultur kan man kasta i soptunnan. Det är ett mycket missvisande begrepp dessutom flummigt.

De människor som bodde här i Norden för 1500 år sedan sammanslöts och bildade så småningom på 1200-talet Sverige. Danmark bildades på 800 -talet långt före Sverige. Norge och Finland tillhörde länge Danmark respektive Sverige.

I Norden hade vi som levde här i stort sätt gemensamt språk och vi hade gemensamma levnadsvanor dvs en gemensam kultur, svensk dansk ,norsk finsk. Sedan Sverige blev till har vi haft stridigheter med Danmark. Birger Jarl grundade vår nation på 1200-talet.

Vi har  inte varit erövrade av annan nation någonsin. Det är skälet till att vi egentligen inte har haft någon nationaldag. Nationaldagen  har nu bildats. Den syftar till när Gustav Vasa blev kung av Sveriges på 1500-talet. Sverige har en rik historia att studera. Folken som bodde i Norden bildade dock en nation på den plats där de levde , Sverige, Danmark och sedan Norge och Finland

Man skall veta att vi aldrig haft någon livegenskap.Ej heller en tillnärmesevis så utvecklad adelskultur som i övriga Europa med just bland annat livegenskap som följd och därmed förtryck av befolkningen.

Nu är det ju så att vi självklart alltid har tagit intryck av vad som hänt runt omkring i Europa. Vi har varit välkomnande till främmande människor och vi har anammat deras idéer vilket gör att vårt land hela tiden utvecklats till det bättre fram till dagens välfärdsstat.  En egenskap som varit viktig är vår kompromissvilja. Den härstammar närmast från bondesamhället , fria bönder måste komma överens om gemensamma intressen i jordbruket. Men kompromissviljan sträcker sig sannolikt tillbaka till vikingatiden med vår då rådande direktdemokrati. Man skulle komma överens på tinget för att slippa envig med dödlig utgång mellan de ätter som tvistade.

Genom Sveriges och övriga länders  i Norden agerande genom århundradena har det här blivit det bästa ,säkraste och tryggaste stället på jorden att bo ock leva i  vill jag påstå.

Jag har endast gjort en kort expose` över Sverige och våra grannländers  historia och kulturutveckling.

Men det räcker gott och väl för att beskriva den undermåliga kunskap om vår kultur och samhällsskick som riksdag, regering, medier och kultureliten ådagalägger i den offentliga debatten.

Kunskapen om vår kultur är utslagsgivande för vilket resultat vi vill ha när det gäller vår invandring

Våra invandrare måste lär sig vårt kulturarv och vårt sätt att leva och umgås om de vill leva Sverige.

Det hänger på DIG och ditt agerande medborgare.

Bli åtminstone förbannad . För det är jag.